Van de huiskamers van Villa Nova tot de vertrouwde klaslokalen bij OBS Dirk van Dijk, alle scholen binnen Stichting OOK zijn uniek. Toch hebben ze ook veel met elkaar gemeen. Op hun eigen manier werken de scholen aan dezelfde doelen.

✓ Goed onderwijs
Laat je verrassen door het onderwijs bij Stichting OOK. Binnen de scholen passen we vernieuwende concepten toe én ontwikkelen we zelf lesmateriaal. Met een team van vakbekwame professionals onderzoeken we continu hoe we het onderwijs verder kunnen verbeteren. Daarbij ligt de focus op ambitie, zelfstandigheid en ruimte voor reflectie.

✓ Sterke betrokkenheid
Leren doe je van elkaar. Daarom mogen leerlingen meepraten over het onderwijs. Hetzelfde geldt voor ouders, die vaak waardevolle ideeën hebben. Ook medewerkers betrekken we bij onze programma’s. Met hun vakkennis en gedrevenheid weten zij leerlingen steeds opnieuw uit te dagen. Door met elkaar aan het onderwijs te werken, blijven we in beweging. En zijn we in staat om leerlingen voor te bereiden op de wereld van morgen.

✓ Gezond en duurzaam
Zit je lekker in je vel, dan presteer je beter. Daarom hebben we oog voor gezond eten en bewegen. Ook onze gebouwen zijn in goede conditie, waardoor we leerlingen een fijne leeromgeving bieden. Aanpassingen om bij de tijd te blijven doen we binnen onze meerjarenbegroting. Want we willen een vitale organisatie zijn. Nu én in de toekomst.

✓ Maatwerk
Doen we de goede dingen? En doen we die dingen goed? Dat zijn vragen die we onszelf vaak stellen. Wat leerlingen nodig hebben, staat hierbij centraal. Van daaruit bieden we maatwerk in allerlei leerstijlen en werkvormen. Bovendien beschikken we over een team dat gespecialiseerd is in passend onderwijs; fijn voor wie net wat meer begeleiding kan gebruiken.

✓ Voor iedereen
We staan open voor iedereen, ongeacht achtergrond of afkomst. Door aandacht te besteden aan verschillende culturen, levensovertuigingen en denkwijzen, bieden we leerlingen van jongs af aan een brede kijk op de samenleving. En ontwikkelen ze zich tot echte wereldburgers.