Onderscheidend, vernieuwend en divers

Je ontdekt wie je bent door met en van anderen te leren. Daarom is er op onze scholen alle ruimte voor eigenheid en nieuwsgierigheid. We duiken in de verhalen van anderen en laten ons verbinden door verschillen. Openbaar Onderwijs Kampen draait om samen. Want met elkaar zetten we grotere stappen. Op weg naar jouw toekomst.

Ptf5980

We willen het allerbeste onderwijs bieden. Met zes scholen en zes onderwijsconcepten kiezen we voor écht openbaar en buitengewoon divers. Ieder kan kiezen wat past en goed voelt. Van vertrouwd traditioneel tot verrassend vernieuwend; elke school is uniek. Net als de jonge mensen die bij OOK zichzelf, de ander en de wereld ontdekken.

Wij zeggen het vaak: openbaar is met en voor elkaar. Leren is nu eenmaal leerzamer én leuker op een plek waar mensen, verschillen en culturen samenkomen. Openbaar Onderwijs Kampen biedt die fijne plekken; kleurrijke scholen, vol kansen, karakter en verhalen. Bij ons ben je welkom zoals je bent, met al je eigenheid en talent.

Elkaar zien, elkaars verhalen horen, leren van al die mooie verschillen. Het is wat ons onderwijs zo bijzonder fijn maakt. OOK brengt werelden samen. Jouw wereld, onze wereld.

Transparante organisatie en professioneel leiderschap

Onderscheidend, vernieuwend en divers basisonderwijs vraagt om een goede en transparante organisatie en professioneel leiderschap. Binnen de Stichting OOK hebben we dat geborgd in de Code Goed Bestuur. Daarin zijn taken en verantwoordelijkheden beschreven voor het bestuur, de interne toezichthouders, de medezeggenschapsorganen en de schoolleiders. De Code Goed Bestuur is gebaseerd op vier belangrijke principes, te weten Zorgvuldigheid, Integriteit, Rechtmatigheid en Doelgerichtheid.

 • Irma Gelderblom is aangesteld als bestuurder van de Stichting OOK. Daarnaast voert zij nevenwerkzaamheden uit als:

  • Lid bestuur bij Academiehuis de Grote Kerk te Zwolle
  • Lid bestuur Stichting kunst en cultuur Stedelijk Museum Kampen
  • Lid adviescommissie schoolleidersopleiding bij Windesheim te Zwolle

  Haar werkzaamheden, taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in code goed bestuur.

 • De Raad van Toezicht ziet toe op alles wat er binnen de Stichting OOK gebeurt. De leden adviseren en controleren de directeur-bestuurder. Dit doen zij vanuit het belang van alle betrokken partijen. Daarbij staat de openbare identiteit van de stichting centraal. De Raad van Toezicht is bereikbaar via rvt@ookkampen.nl. De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

  De heer N. Woonink (voorzitter)

  Huidige nevenfunctie(s)

  • Voorzitter Raad van toezicht Stichting OOK
  • Voorzitter Stichting Filmhuis Kampen

  Functie in het verleden

  • Schoolbestuurder voortgezet onderwijs

  Mevrouw S. Ingelse

  Huidige functie

  • Directeur Mobiliteit, Logistiek en Veiligheid Deltion College, Zwolle

  Huidige nevenfuncties

  • Lid raad van toezicht Stichting OOK
  • Lid Lions Clubs International past-president en diverse commissies
  • Lid voorzitter wedstrijdcommissie Hooge Graven Golfclub Ommen

  Functies in het verleden

  • Opleidingsmanager, teamleider en docent Deltion College, Zwolle
  • Adjunct-directeur, locatieleider, intern begeleider, remedial teacher en leerkracht openbaar voortgezet speciaal- en basisonderwijs

  Mevrouw M.B. Spijkerman

  Huidige functie(s)

  • Projectleider Gemeenten Slachtofferhulp Nederland

  Huidige nevenfuncties

  • Lid Raad van Toezicht Stichting OOK
  • Bestuurslid Kampen Partners
  • Voorzitter Evenementen Platform Kampen (EPK)
  • Onafhankelijk voorzitter raadsvergaderingen gemeente Olst-Wijhe
  • regentes in het college van regenten van de Stichting Vermogensbeheer Verenigde Gasthuizen Kampen
  • lid Lions Club Kampen
  • vrijwilliger avondvierdaagse Kampen

  Functies in het verleden

  • Wethouder en raadslid gemeente Kampen

  Mevrouw R. van Leeuwen

  Huidige functie(s)

  • Hoofd HR bij SOMA College Harderwijk
  • Gast- en stagedocent bij Hogeschool Windesheim
  • Interim HR adviseur vanuit eigen onderneming Van Leeuwen HR advies en Begeleiding

  Huidige nevenfuncties

  • Lid Raad van Toezicht Stichting OOK
  • Vrijwilliger bij Nationaal MS Fonds

  Mevrouw A. Hoekstra-Borzymowska

  Huidige functie

  • Onderwijsjurist en beleidsadviseur Hogeschool Windesheim

  Huidige nevenfuncties

  • Lid Raad van Toezicht Stichting OOK
  • Lid van de Raad van Toezicht van de Openbare Scholengemeenschap de Waerdenborch in Holten en Goor (aandachtsgebied juridisch)
  • Voorzitter van de Ouderadvies Commissie van het Zone College, locatie Zwolle
  • (Plaatsvervangend) Voorzitter van Commissie van Beroep voor de examens bij ArtEZ, alle locaties
 • De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit personeelsleden en ouders van alle scholen die onder de Stichting OOK vallen. De GMR behartigt de belangen van personeel, ouders en soms leerlingen op het niveau van een overkoepelend schoolbestuur, van verkeersveiligheid tot en met het schoolreglement.

Belangrijke downloads

Hieronder vind je alle belangrijke downloads van Stichting OOK.

Wave