Passend onderwijs

De gezamenlijke visie op passend onderwijs is dat alle kinderen goed onderwijs krijgen waarbij we rekening houden met de behoeften van een leerling en de doelen helder voor ogen hebben. Als we het doen, doen we het samen.

Ptf7057

De wet passend onderwijs

Sinds 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. In de eerste fase hebben we ons gericht op het inrichten van een sterke zorgstructuur binnen al onze scholen. De focus ligt niet op de specifieke ondersteuning maar op het onderwijs in de klas. De basisondersteuning wordt steeds sterker en rijker. Het heeft de komende jaren onze aandacht. We gebruiken daarvoor een model: het zorgcontinuüm.

Infopraphic Schoolondersteuningsprofiel Small

Onderwijsspecialisten op elke school

De inrichting van de basisondersteuning is versterkt door de komst van onderwijsspecialisten in de schoolteams. Zij zijn specialist op onderwijs-, leer- en ontwikkelingszaken, en staan met de leerkracht en de leerling/ouder in het centrum van de onderwijskundige afstemming. We zien het samenwerken met ouder en leerling in een gouden driehoek gesprek; het gesprek tussen school-ouder-leerling vormt de kern van goed onderwijs. Dit gesprek gaat om de vraag, hoe iedere partner in de gouden driehoek concreet meedoet om goed onderwijs te realiseren? Wat doen we in de school/klas, wat doet de leerling in de groep en hoe kan de ouder hieraan bijdragen. De ouder is specialist van het (jonge) kind én de thuissituatie.

Onze kracht ligt in het verbinden. We verbinden met elkaar op het thema goed onderwijs. We leren van elkaar. Verschil mag er zijn omdat het ons onderscheidt. Door te sparren met elkaar leren we van elkaar in de klas én daarbuiten. Door samen na te denken over wat ons te doen staat ontstaat er begrip en houden we elkaar kritisch. Je rekt flexibiliteitsspieren op omdat het gezamenlijke doel is dat een leerling kan meedoen in de basisondersteuning waarbij maatwerk centraal staat.

In een klas mag er geaccepteerde ongelijkheid zijn. Dat biedt kansengelijkheid voor leerlingen.

Verdere info over passend onderwijs bij stichting OOK is te vinden in de schoolgids van elke school en in de schoolplannen.

Neem een kijkje bij onze scholen