Op obs Villa Nova kom je thuis! Binnen ons huiskamerconcept creëren wij een plek waar leerlingen mogen opgroeien tot zelfstandige mensen. In de fijne sfeer van de huiskamers spelen, leren, eten, overleggen, beslissen, reflecteren we en dragen leerlingen zorg voor zichzelf en elkaar. Op Villa Nova kijken we naar de individuele behoefte van een kind. Er wordt daarbij gewerkt vanuit een growth mindset. Capaciteiten kun je ontwikkelen, het mag in je eigen tempo en iedereen is in staat, met de juiste begeleiding en overtuiging, zijn of haar capaciteiten te vergroten. Op Villa Nova werken we daarbij met portfolio’s, persoonlijke leergesprekken en ouder- kindgesprekken.

Op onze school willen we onze leerlingen de competenties eigen maken die ze nu, maar vooral in de toekomst nodig hebben. ICT neemt daardoor een belangrijke rol in. Dit wordt ingezet om leerlingen te volgen, maar ook als didactisch middel. Andere 21ste eeuwse competenties krijgen vooral aandacht binnen de thema’s die we in de hele school aanbieden. We werken door middel van onderzoekend en ontwerpend leren.

We streven er altijd naar om ieder kind van 4 tot 12 jaar goed onderwijs te bieden in een hoogwaardige leeromgeving. We werken daarbij intensief samen met de kinderen, hun ouders en extern betrokken partners. Alle partijen worden mede-verantwoordelijk gemaakt voor het leerproces en als belangrijke bron gezien van informatie en expertise.

De kinderen van Villa Nova staan midden in deze razendsnel ontwikkelende samenleving. Gepersonaliseerd, maar vooral samen.

Welkom!
Meer weten?