Obs Wonderwijs biedt ieder kind een veilige en gezellige plek waar het fijn kan leren en werken en zich optimaal kan ontwikkelen naar eigen mogelijkheden. Bevorderen van eigenaarschap en het stimuleren van onderzoekend leren is hierbij van groot belang. Wij stemmen ons onderwijs zoveel mogelijk af op de behoeften van de leerling door gebruik te maken van gepersonaliseerd leren. Samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen onderling en zeker ook ouders is hierbij voor ons van groot belang.

Obs Wonderwijs gaat uit van de veranderende maatschappij waarin de ‘21st century skills’: samenwerken, probleemoplossend vermogen, ICT-geletterdheid, onderzoekend- en ontdekkend leren, creativiteit, kritisch denken, communiceren, leren van en met elkaar centraal staan

Op obs Wonderwijs voeren wij kindgesprekken (doelen stellen) en betrekken hen daardoor actief bij het leerproces. Kinderen kunnen heel goed aangeven waaraan ze behoefte hebben en wat ze als prettig ervaren hebben. De leerkrachten praten met de kinderen over de doelen waaraan ze gewerkt hebben, hoe ze het onderwijs op Wonderwijs ervaren, wat belangrijk voor hen is en wat ze van de leerkrachten, kinderen en ouders nodig hebben. Hierover worden afspraken gemaakt die later worden geëvalueerd.
Op deze manier stimuleren we de kinderen om daadwerkelijk eigenaar van hun leerproces te worden.

Obs Wonderwijs staat voor het bevorderen van eigenaarschap bij kinderen door bewustwording van eigen handelen met betrekking tot je eigen ontwikkeling, je talenten en omgeving. Wij leren hen vaardigheden zoals plannen, oplossingsgericht denken en reflecteren (de metacognitieve vaardigheden). Door gebruik te maken van digitale platformen in groep 3 t/m 8 (Snappet en Bingel) streven wij ernaar het aanbod op het gebied van rekenen passend per leerling te maken.
Meer weten?