Binnen ONS onderwijs zien wij het als onze taak om ieder kind voor te bereiden op een plek in de maatschappij. Hierbij benutten we de talenten en kansen van ieder kind binnen een veilige en open sfeer in de school.

Onze kernwaarden: 

Ondernemend, Nieuwsgierig en Samen…...ONS onderwijs

Binnen ons Jenaplanonderwijs onderscheiden wij vier basisactiviteiten waarin mensen leven en leren; we leren niet alleen door met pen, papier en het hoofd bezig te zijn. Door met elkaar in gesprek te zijn, kunnen we elkaar informeren en elkaar leren begrijpen.  Maar ook door samen te vieren:  bijvoorbeeld in een weekopening- of sluiting, waar we leren van elkaar wat ons hoofd en hart heeft beziggehouden en we brengen gevoelens op elkaar over. 

Tijdens het gesprek in de kring worden de plannen gemaakt en wordt voor een deel het werk besproken. Onder werk vallen de instructiemomenten en de blokperioden, waarin kinderen zelfstandig met het werk bezig zijn. Door samen te spelen, leren we rekening met elkaar te houden. Onderzoekend leren is een belangrijk onderdeel van ons leren binnen het Jenaplan onderwijs. Ook maken we al spelend iets wat we meegemaakt hebben tot iets van onszelf. 

Deze basisactiviteiten wisselen elkaar af. Deze afwisseling is vastgelegd in het ritmisch weekplan.

Meer weten?