Stichting Openbaar Onderwijs Kampen zet zich in voor goed onderwijs op zes openbare scholen in de gemeente Kampen. Met lef en liefde gaan we samen op weg. En dat merk je: we durven onderscheidend te zijn, hebben hart voor ons vak en blijven continu in ontwikkeling. Door de handen ineen te slaan, benutten we kansen en maken we ambities waar.

Unieke kenmerken
Van vertrouwd traditioneel tot verrassend vernieuwend, elke school binnen Stichting OOK heeft unieke kenmerken. Je komt verschillende concepten tegen, zoals jenaplan- en daltononderwijs. Ook is er veel aandacht voor vaardigheden van nu, de zogenoemde 21st century skills. Met deze concepten geven de scholen kleur aan hun lessen. En brengen ze elkaar op nieuwe idee├źn.

Klaar voor de toekomst
Binnen de OOK-scholen vinden we het belangrijk om kinderen voor te bereiden op de toekomst. Dat zie je terug in onze vernieuwende manier van lesgeven, waarin eigen verantwoordelijkheid, digitaal werken en samenwerken centraal staan. Zo leren leerlingen duurzaam om te gaan met hun omgeving, krijgen ze de ruimte om hun talenten te ontwikkelen en ontdekken ze hun plek in de wereld van nu.

Iedereen is welkom
Onze inspiratiebron is Ubuntu. Deze humanistische filosofie uit Afrika draait om toewijding en relaties tussen mensen onderling. Iedereen is dan ook welkom op de scholen van Stichting OOK. Tijdens de lessen besteden we aandacht aan allerlei culturen en godsdiensten. Daarmee zetten we leerlingen aan het denken over hun eigen identiteit en die van de ander.

Maak kennis met Stichting OOK
Wat onze basisscholen sterk maakt, is de combinatie met kinderopvang, buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal. Zo ontstaat een doorgaande leerlijn voor leerlingen van 0 tot 13 jaar. Kennismaken? Lees meer over de scholen of kom langs. Je bent van harte welkom!