Stichting Openbaar Onderwijs Kampen is een professionele organisatie met een duidelijke visie, sterke ambitie en geheel eigen stijl. We werken graag samen. En dat zie je terug in de structuur van de stichting. Door alle betrokkenen bij ons beleid te betrekken, zetten we ons met elkaar in voor dát wat leerlingen nodig hebben.

Bestuur
Goed onderwijsbestuur vereist bestuurders, intern toezichthouders, schoolleiders en leden van de medezeggenschapsorganen die samen staan voor goed onderwijs. Door de Code toe te passen laten besturen en intern toezichthouders zien dat zij verantwoordelijkheid nemen voor goed onderwijs, zowel individueel als in samenwerking, en dat zij daarbij professioneel, integer en transparant te werk gaan. Stichting Openbaar Onderwijs Kampen hanteert deze code, Irma Gelderblom handelt als bestuurder volgens de vier principes die daarin geformuleerd zijn.  Naast haar eigen functie bij Stichting OOK voert ze nevenwerkzaamheden uit als:

 • Lid bestuur bij Academiehuis de Grote Kerk te Zwolle
 • Lid bestuur Stichitng kunst en cultuur Stedelijk Museum Kampen
 • Lid adviescommissie schoolleidersopleiding bij Windesheim te Zwolle

Code goed bestuur
Reglement bestuurder


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt – zoals de naam al zegt – toezicht op alles wat er binnen Stichting OOK gebeurt. De leden adviseren en controleren de directeur-bestuurder. Dit doen zij vanuit het belang van alle betrokken partijen. Daarbij staat de openbare identiteit van de stichting centraal. U kunt de Raad van Toezicht bereiken via rvt@ookkampen.nl.

Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021
Toezichtskader Raad van Toezicht
Rooster van aftreden


In totaal wordt de Raad van Toezicht gevormd door vijf leden:

 • De heer N. Woonink (voorzitter)

  Functie in het verleden:
  Schoolbestuurder voortgezet onderwijs

  Huidige nevenfunctie(s):
  Voorzitter Stichting Filmhuis Kampen

 • Mevrouw M.B. Spijkerman (vice voorzitter)

  Huidige functie:
  Projectleider Gemeenten Slachtofferhulp Nederland

  Functies in het verleden:
  Wethouder en Raadslid Gemeente Kampen

  Huidige nevenfunctie(s):
  Bestuurslid Kampen Partners
  Voorzitter Evenementen Platform Kampen (EPK)
  Lid Lions Club Kampen
  Vrijwilliger bij de A4Daagse Kampen
  Lid raad van toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Kampen

 • Mevrouw S. Ingelse

  Huidige functie:
  Directeur Mobiliteit, Logistiek en Veiligheid Deltion College Zwolle
  Lid raad van toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Kampen

  Functies in het verleden:
  Opleidingsmanager, teamleider en docent Deltion College Zwolle
  Adjunct-directeur, locatieleider, intern begeleider, remedial teacher en leerkracht openbaar voortgezet speciaal - en basisonderwijs

  Huidige nevenfuncties:
  Lid Lions Clubs International past-president
  Lid Raad van Inspiratie Oranje Kruis
  Lid diverse commissies en voorzitter wedstrijdcommissie Hooge Graven Golfclub Ommen

 • Mevrouw R. van Leeuwen

  Huidige functie(s):
  HR adviseur bij Landstede Groep
  Stagedocent bij Hogeschool Windesheim
  Interim HR adviseur vanuit eigen onderneming Van Leeuwen HR advies en Begeleiding

  Huidige nevenfuncties:
  Vrijwilliger bij Nationaal MS Fonds
  Lid raad van toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Kampen

 • Mevrouw A. Hoekstra-Borzymowska

  Huidige functie:
  Advocaat arbeidsrecht en onderwijsrecht bij CKV Advocaten in Zwolle

  Huidige nevenfuncties:
  Lid van de Raad van Toezicht van de Openbare Scholengemeenschap de Waerdenborch in Holten en Goor (aandachtsgebied juridisch)
  Voorzitter van de Ouderadvies Commissie van het Zone College, locatie Zwolle
  (Plaatsvervangend) Voorzitter van Commissie van Beroep voor de examens bij ArtEZ, alle locaties
  Lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Kampen

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit personeelsleden en ouders van alle scholen die onder Stichting OOK vallen. Van verkeersveiligheid tot het schoolreglement, de leden praten over allerlei onderwerpen mee. U kunt de GMR bereiken via gmr@ookkampen.nl.

Jaarverslag 2021
GMR reglement
GMR Huishoudelijk reglement


Locatieleiders en teamleden
Locatieleiders en teamleden krijgen alle vrijheid om zelf initiatief te nemen. Belangrijk, want zo ontstaan de mooiste plannen. Bovendien werken de teams onderling veel samen. Door kennis te delen, worden de sterke punten van elke school optimaal benut.

Oprichtingsacte
Treasurystatuut

Bestuursformatieplan