Jouw zoon of dochter verdient een passende plek binnen het onderwijs. Bij Stichting OOK zetten we ons daarvoor in. Al onze scholen delen dezelfde visie: leren leerlingen niet zoals wij lesgeven, dan geven wij les zoals leerlingen leren Van daaruit geven we invulling aan passend onderwijs. Een uitgangspunt om alle leerlingen te helpen het beste uit zichzelf te halen. Ons motto bij deze visie is Verschil verbindt. We leren kinderen dat onderlinge verschillen een kans bieden om elkaar te leren kennen, om door te vragen naar wie de ander is en om van elkaar te leren.

Leerkrachten
Sinds 2014 zorgen leerkrachten voor passend onderwijs. Een grote verantwoordelijkheid, Ook een mooie taak. Vanaf 2014 werken leerkrachten nauw samen met de onderwijsspecialist uit het schoolteam. Onze leerkrachten zijn deskundig in onderwijs. Onze onderwijsspecialisten zetten een verdiepende stap. Zo optimaliseren ze samen de leeromgeving voor de leerling(en). Zonder daarbij de eigen stijl van lesgeven uit het oog te verliezen. Dat laatste is belangrijk: pas als de leerkracht zichzelf thuis voelt in de klas, wordt er ook door leerlingen gewerkt in een veilige en fijne omgeving.

Leerlingen - ouder(s)
Lopen leerlingen onverhoopt toch ergens tegenaan, dan brengen onze onderwijsspecialisten op verzoek van de leerkracht en de intern begeleider de situatie in kaart. Wat is het probleem? Is het wel zo groot als het lijkt? Doet het zich alleen in de klas of ook thuis voor? Hoe ervaren leerlingen de situatie zelf? Wat gaat er goed? Wat vertellen de leerlingen zelf daarover? Kunnen de leerlingen van de klas helpen? Samen komen we tot oplossingen. Leerling ‘insluiten’ in plaats van ‘uitsluiten’. Dat past bij stichting OOK.
Als ouder ben je specialist van je kind. Van daaruit werken we samen in een krachtige driehoek: leerling - leerkracht -ouder. We noemen het dé gouden driehoek. Als ouder ben je van waarde, word je serieus genomen en betrokken bij dat wat voor je kind van belang is.

Extra uitdaging voor meer- en hoogbegaafde leerlingen
Gemiddeld twee tot vijf procent van onze leerlingen is meer- of hoogbegaafd. In de klas op onze scholen passen we de lesstof voor deze leerlingen aan. Onze scholen hebben daarin hun eigen aanpak voor deze leerlingen. Blijkt dat niet genoeg te zijn? Dan kunnen ze een dagdeel per week deelnemen aan de bovenschoolse voorziening. In deze Torenklas geeft onze (bovenschoolse) specialist hoogbegaafdheid les. Leerlingen werken op hun eigen niveau, doen dat vanuit interesse en kiezen hun eigen aanpak. Doel van de Torenklas (groep 5 t/m 8) is dat meer- en hoogbegaafde leerlingen de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen: ze komen voor nieuwe uitdagingen te staan en leren daarmee om te gaan. Voor jongere leerlingen is er de Cheetah groep (groep 3 en 4).

Extra ondersteuning voor leerlingen met een taalachterstand
Ook verwelkomen we op onze scholen leerlingen uit andere landen. Deze leerlingen moeten de Nederlandse taal nog leren. Om ze daarbij te helpen, bieden wij de Schakelklas. Elke ochtend gaan leerlingen hiernaartoe. De middagen volgen ze onderwijs in hun eigen groep op hun eigen school. Samen sporten, tekenen, elkaar leren kennen zijn belangrijke inhouden van de middag in de eigen groep. Na ongeveer een schooljaar zijn ze klaar om onderwijs in de Nederlandse taal te volgen hun eigen basisschool en stappen ze volledig over naar hun eigen klas.

* ‘If the child doesn’t learn the way you teach, teach the way the child learns’ (Estrada, Baretta, Lovaas e.a.)

Beleid passend onderwijs