Je zoekt een leerzame stageplek?

Je bent vastberaden om de beste en leukste juf of meester te worden. Je bent al een flink eind op weg met je opleiding en je stage komt in zicht. Zoek je een echt leuke stageplek, waar je veel leert en waar je waardevolle ervaring opdoet? Wij helpen jou graag bij het vinden van een passende stageplaats!

Wij zorgen voor verbinding en goed onderwijs

Deze twee waarden zorgen ervoor dat wij op onze scholen de focus vasthouden op deze ambitie. Voor studenten geldt hetzelfde. Wat heb jij nodig om te groeien naar een onderwijsprofessional die goed onderwijs biedt voor de leerling, een groepje leerlingen of de groep. Jij hebt een sterke verbinding met de leerling, het groepje leerlingen of de groep. In jouw stagejaar bij OOK zal dit centraal staan.

Goed onderwijs

Goed onderwijs gaat om inspireren en laten inspireren. Pedagogiek staat centraal. Jij werkt toe naar het behalen van jouw diploma door de opdrachten die jij doet vanuit jouw opleiding op maat te maken voor jou, de leerling, de groep en de school waar jij stage loopt. Jij leert wát het verschil is tussen een professional die iets nadoet én een professional die beredeneerde keuzes maakt.

Verbinding

Wij zijn een lerende onderwijsorganisatie. Jij doet ertoe; wij kennen jou en weten waar jij binnen onze scholen stage loopt. Als student hoor jij bij het schoolteam. Jij werkt mee, toont initiatief en hebt een open, nieuwsgierige en lerende houding door mee te doen met dat wat er speelt op jouw school.

Wij ondersteunen jou in de keuzes die jij moet maken rond jouw leerdoelen en opdrachten. Jij kunt het verschil maken door te tonen dat jij wat doet met jouw leerervaring. Daarom waarderen wij het feit dat jij fouten maakt, benutten wij jouw talent en respecteren wij de groei die jij kan aantonen.

 • Bij OOK is de werkplekbegeleider de persoon die jou daadwerkelijk begeleidt tijdens jouw stage.

  Student op de basisschool
  Jij kunt op al onze 6 basisscholen terecht voor een stageplek. Er is goede begeleiding van ervaren, professionele werkplekbegeleiders. Jij doet mee in het schoolteam, bij alle aspecten van jouw toekomstige rol als onderwijsprofessional. (Passend bij de stagedagen, de behoefte en de noodzaak).

  De vertrouwenspersoon van de school is ook de vertrouwenspersoon van de student. Mocht er sprake zijn van intimidatie, grensoverschrijdend gedrag, pesten of overige zaken die onveilige werksituaties veroorzaken, dan is het mogelijk om van de aanwezige expertise van de vertrouwenspersoon gebruik te maken.

  Student binnen OOK
  Wij starten het studiejaar met een gezamenlijke bijeenkomst voor studenten. Daarin bespreken wij algemene werkafspraken en maak jij kennis met andere studenten. Het kunnen jouw toekomstige collega’s worden.

  Daarna volgen de bijeenkomsten van de stageleergroepen. In de stageleergroep ontmoet jij opnieuw de andere studenten van OOK. Hierbij is leerroute of niveau niet van belang. Wij bespreken jullie ervaringen als studenten in onze scholen. Het gaat om het vak dat jij leert, de ervaringen die jij opdoet als student. In een lerende organisatie komt iedereen wat halen en brengen. Er komen onderwerpen aan bod die studenten zelf inbrengen.

  De werkplekbegeleiders en schoolopleiders van OOK
  Collega’s van OOK, die studenten begeleiden, zijn alle gecertificeerd werkplekbegeleider of schoolopleider. Ze begeleiden jou elke periode met jouw stageopdrachten en de overige werkzaamheden. Er zijn regelmatig begeleidingsgesprekken: wat gaat er goed, wat kan beter, passend bij de leerroute en de periode van jouw stage. Samen maken jullie afspraken over wanneer er begeleidingsgesprekken zijn en hoe jij de inhoud van het gesprek kort schriftelijk terugkoppelt aan de werkplekbegeleider. Zo is duidelijk wat de student oefent, waarom de student dat doet en of het de student brengt wat nodig is. De toedracht naar de eindbeoordeling is door deze werkwijze voor iedereen helder.

 • Wij bieden stageplaatsen aan voor studenten van diverse HBO en MBO instellingen zoals de opleiding tot leraar basisonderwijs (Pabo), (C)ALO, Onderwijsassistent, Social Work etc. Voor informatie over onze scholen verwijzen wij naar de sites van de scholen. Heb jij interesse neem dan gerust contact op. Verderop lees jij hoe jij dat doet.

 • Binnen OOK zijn wij allen erkend leerbedrijf. Wij hebben voor drie MBO leerroutes de erkenning:

  • Onderwijsassistent
  • Pedagogisch medewerker Kinderopvang
  • Medewerker facilitaire dienstverlening

  Mocht jij een andere leerroute volgen én toch een leerwerkplek in het onderwijs zoeken? Dan kijken wij wat mogelijk is.

  Meer informatie over de stageleerplekken op de Bekijk de websites (stagemarkt.nl).

 • In april, mei en juni weten we wat we het volgende schooljaar aan stageplaatsen hebben. In die maanden ontvangen we van jou een korte motivatiebrief. In deze brief vermeld jij: wat kom jij halen, wat kom jij brengen, geef jouw voorkeuren aan; van welke OOK scholen wordt jij blij? Waarom zou jij daar graag stage willen lopen. Stuur ook jouw CV mee. Noteer daarin jouw mailadres, telefoonnummer, de opleiding die jij volgt, waar jij die volgt en in welk leerjaar jij zit.

  Stuur jouw brief en CV op (via mail) naar de schoolopleider van de school. De schoolopleiders zoeken in overleg met directies en werkplekbegeleiders een mogelijke plek, waarna jij voor een intakegesprek kan worden uitgenodigd (fysiek, online of telefonisch). Houd jouw mailbox dan ook goed in de gaten. Als er geen plek is, hoor jij dat ook.

  Mocht er ergens een plek zijn dan is een kennismakingsgesprek het vervolg. Als er van beide kanten enthousiasme is, hebben wij een match.

  De procedure in stappen:

  1. Verzoek om te solliciteren komt binnen bij de schoolopleider.
  2. Er is een intakegesprek met de schoolopleider.
   Gespreksonderwerpen?
   • Wie is deze student, wat verwacht deze student van de school / de organisatie waar men mogelijk stage gaat lopen, wat heeft de student ons te bieden.
   • Wat verwachten wij van de studenten, wat zijn de leervragen van de student, wat wil de student van ons leren?
   • Wat hebben wij te bieden, wat kan de student van ons leren, waar liggen onze aandachtspunten / ontwikkelpunten.
   • Welke stage ervaringen zijn er opgedaan?
   • Wat is het startniveau van de student (kan de student lessen doen, aaneengesloten lessen, dagdelen of dagen lesgeven)
  3. Met de schoolopleiders en de directies wordt bepaald of er een match is.
  4. De schoolopleider belt of mailt en geeft contactgegevens door aan de student.
  5. Dan volgt een kennismaking met de werkplekbegeleider of de school.
  6. De student belt of mailt nogmaals voorafgaand aan de eerste stagedag. Dit kan telefonisch of via mail.

  Voor meer informatie over de opleidingen met wie wij samenwerken, de begeleiding van studenten en Samen Opleiden & Professionaliseren, lees jij hieronder meer.

 • Wij werken intensief samen met hogeschool KPZ (Bekijk de websites) en hogeschool Windesheim leraar Basisonderwijs om het Samen Opleiden en Professionaliseren (SO&P) van aanstaande leraren basisonderwijs goed vorm te geven. Dit doen wij in de partnerschappen:

  KPZ: Bekijk de websites

  Windesheim leraar basisonderwijs (Pabo): Bekijk de websites

  Voor onze MBO studenten werken wij nauw samen met ROC Deltion uit Zwolle, Landstede Zwolle en Menso Alting Zwolle.

 • Kernteam Samen Opleiden & Professionaliseren

  Schoolopleiders

  • Jan Jaap Kroeze
   (OBS Villa Nova en ODS Engelenberg)
   Mail naar janjaap@obsvillanova.nl
   of bel 038-203 10 00 (OBS Villa Nova)
   Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.
  • José Schrijer
   (OBS Het Meerrijk en OBS Dirk van Dijk)
   Mail naar ib@obsdirkvandijk.nl
   of bel 038-331 62 08 (OBS Dirk van Dijk)
   Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag.
  • Danielle Vredenburg
   (OBS Wonderwijs en OJS Het Scala)
   Mail naar danielle@obswonderwijs.nl
   Of bel 038-331 78 13 (OBS Wonderwijs)
   Graag op dinsdag, woensdag en donderdag.

  Coördinator Samen Opleiden

  • José Bonsing
   (bestuurskantoor OOK)
   Mail naar j.bonsing@ookkampen.nl
   of bel 06-338 505 38
   Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

  Directies

  • OJS Het Scala, Kampen
   Directeur: Cora van Unen
   Vertrouwenspersonen: Mirjam Grotendorst en Carola Hollander
  • ODS Engelenberg, Kampen
   Directeur: Mascha Kuipers
   Vertrouwenspersoon: Marlous Buitendijk
  • OBS Villa Nova, Kampen
   Directeur: Jennifer de Wit (tijdelijk met verlof vervanging door Seth Slagter)
   Vertrouwenspersonen: Ellen Diender
  • OBS Dirk van Dijk, Kampen
   Directeur: Patrick van Campenhout
   Vertrouwenspersoon: Ingrid Kroeze
  • OBS Het Meerrijk, Kampen
   Directeur: Natasja van Wijngaarden
   Vertrouwenspersoon: Riekje Rietman
  • OBS Wonderwijs, IJsselmuiden
   Directeur: Monique den Dekker
   Vertrouwenspersonen: vacant
  • Hoofdkantoor OOK Kampen
   Bestuurder: Irma Gelderblom

Neem ook eens een kijkje op de websites van onze basisscholen

Bekijk de websites
Ptf4875 Illustration 1